Till toppen

Hur cancerceller skiljer sig i funktion från normala celler

Cancerceller har förändrad funktion i förhållande till normala celler.

cancer cells

Normala celler har några viktiga, grundläggande funktioner:

 • Cellerna delar sig när det behövs fler celler, i en process som kallas mitos
 • Cellerna kan dö om det blir för många celler, i en process som kallas apoptos. Apoptos är planerat cellsjälvmord
 • Cellerna kan producera energi genom att bryta ned näringsämnen och bilda nya molekyler genom att sätta samman mindre byggstenar. Med ett samlingsord kallas detta för cellernas ämnesomsättning
 • Cellerna kan skicka ut tillväxtfaktorer som stimulerar andra celler att växa. Ett exempel på en sådan tillväxtfaktor är VEGF. Denna stimulerar cellerna i kärlväggen att dela sig så att det bildas fler blodkärl
 • Cellerna producerar proteiner som förankrar dem i grannceller och hinnor i kroppen. Normala celler har en fast plats. Undantaget till detta är blodkroppar som flyter runt i blodet
 • Många celler har proteiner som gör att de kan röra sig lite. Normala celler flyttar inte på sig men de kan bli kortare, som muskelceller
 • Alla celler i kroppen kan dela sig ett visst antal gånger och har därför begränsad livslängd Cellerna har egna reparationsproteiner som reparerar skador i arvsmassan (mutationer i DNA)

Cancerceller har förändringar i flera av dessa grundläggande funktioner:

 • Cancerceller delar sig snabbare än normala celler, oberoende av behovet
 • Cancerceller startar inte cellsjälvmord ens om de får signal om att de ska göra det
 • Cancerceller har en mycket hög ämnesomsättning. De producerar mycket energi och bildar nya molekyler. De kan utsöndra ämnen som bryter ned hinnor och barriärer i kroppen
 • Cancerceller utsöndrar tillväxtfaktorer för att främja egen tillväxt och nybildning av blodkärl
 • Cancerceller har sämre kontakt med grannceller, de är lösare fästade och kan ”ge sig av”
 • Cancerceller får bättre rörelseförmåga, de kan krypa omkring
 • Cancerceller kan få evigt liv genom att de inte längre har någon begränsning av antalet gånger de kan dela sig
 • Cancerceller har skador på reparationsproteiner för arvsmassan. Därmed uppstår det ständigt nya förändringar i cancercellens arvsmassa

Alla processer i cellerna styrs av proteiner. Dessa proteiner tillverkas i cellen. Ritningen för hur ett protein produceras finns i vår arvsmassa, DNA. En gen i arvsmassan är en ritning för ett protein.

Cancerceller har skadade gener. Om ett fel uppstår i en gen, leder det till att cellerna tillverkar ett defekt protein som inte fungerar normalt. Ett annat fel är att cellerna tillverkar för många proteiner från en gen. Det betyder att det både kan bli för mycket eller för lite av ett protein.

Vid målriktad cancerbehandling är målet att hitta proteiner som det finns för mycket eller för lite av. Proteiner som det finns för mycket av kan blockeras och proteiner som det finns för lite av kan stimuleras.


Relaterade Artiklar

Septisk artrit
Naturliga Kosttillskott för Manlig Impotens
Hur vanligt är det med potensproblem?

Bästa produkten

Viagra Oral Jelly

Cialis Super Active

Lovegra

Vidalista 10mg

Cobra Vega

Kamagra 100mg

Super P Force

Cialis Generisk