Till toppen

Sätta ord på egna tankar efter diagnosen

För de flesta är det viktigt att få sätta ord på tankar, vad de är rädda för och vad de vill veta. Tillsammans med närstående kan de genom samtal med sjukvårdspersonal få kunskap om behandling och det fortsatta förloppet. Genom samtal kan de också få hjälp att sortera problemen och förstå situationen.

I samtalsgrupper kan den cancerdrabbade prata om det som är svårt att dela med sina närmaste närstående och familj.

Tankar om döden efter diagnosen

I det lyckliga livet finns det ingen plats för döden, vi lever i det närmaste som odödliga. Den ångest och oro som många människor upplever i livet relateras inte till döden utan till det som de inte har kontroll över i livet.

Ett av skälen till att en händelse som att få diagnosen cancer upplevs så starkt är att den känns livshotande. Det finns dödsångest i alla trauman, även om det inte är man själv som är utsatt för den hotande händelsen. När någon närstående blir allvarligt sjuk eller dör, är det på sätt och vis ett möte med den egna döden.

Efter att ha fått diagnosen njurcancer eller till och med impotens är det för många viktigt att prata om rädslan för sjukdom, och andra existentiella frågor.

depressed

Smärtor efter diagnosen

Smärta kan vara en av de faktorer som gör cancersjukdomen svår. Cancer orsakar inte alltid smärta och olika människor upplever smärta på olika sätt. En och samma person kan också uppleva smärta olika vid olika tidpunkter.

En viktig orsak till smärta vid cancer är cancerns påverkan på kroppen och organen. Smärtor kan också uppstå i samband med behandling, t.ex. kirurgiska ingrepp.

Sorg över budskapet om obotlig eller allvarlig sjukdom, depression och ångest, skuldkänslor och indignation över att ha blivit beroende av hjälp från andra, är känslomässiga smärtor som många kan uppleva.

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse, är det bara patienten själv som kan sätta ord på den. Det är viktigt att bli trodd och att patienten får den hjälp som han eller hon behöver.


Relaterade Artiklar

​Kopplingen mellan erektil dysfunktion och fetma
Naturliga Kosttillskott för Manlig Impotens
Septisk artrit

Bästa produkten

Tadacip

Tadalista Super Active

Silagra 100mg

Suhagra 100mg

Apcalis SX Oral Jelly

Vidalista 60mg

Viagra Super Active

Super P Force